The aim of the experiment was to create a new structure on the background of the existing historical buildings. The window frames was considered as a preservation elements. For this purpose Fluid system was used, which strats to emit in the area of the entrance to the facility. Window area was treated as a collision element with fluid, thus they were exposed.

Celem eksperymentu było stworzenia nowej struktury na tle istniejącej zabudowy historycznej. Jako elementy do Ważne została uznana stolarka okienna. w tym celu wykorzystany został Fluid system, który zaczyna emitować powierzchnię w miejscy wejścia do obiektu. Powierzchnia okien została potraktowana jako element kolidujący z fluidem dzięki temu zostały one odsłonięte.

Music used: Plastikman - Korridor