Soon after the official presentation of the iPad, which took place in February 2010, a lot of Internet comments started to appear about iPad being a device to be used only to consume content, and will not be a tool suitable for productive work, however during his keynote speech, Steve Jobs announced launching iWork (Apple’s equivalent to Micorsoft Office) for iPad. 
 As declared tech-geek I bought my iPad soon after the official release in the U.S. Usually for every day work on projects I use laptop, but since I bought my iPad I wanted to do even part of the design using it. In particular, the initial design phase, such as sketching, functional program, collages, diagrams, etc. While working at home and having to choose iPad over computer to work with, most of the time computer were chosen. Because the specific of our practice demands always most powerful hardware possible. But I began to really appreciate the power of iPad since I started traveling about 32 hours a week. Articles collected for offline reading in  Instapaper , writing notes for the thesis statement in Pages, sketching in  Sketchbook Pro . Three days ago my main computer died. Since then iPad has become my only design tool. The scenario of my work follows: All files for the diploma project I store in Dropbox, so it was possible to import vector SVG files directly to iDraw application. In this App one can easily change the projection of an existing building as well as draw and manipulate new items, then save it as a PDF and print out in any size. 
 iPads biggest advantage is the spontaneity of the use. iPad can be taken anywhere. Going to town with the iPad one can be an find inspiring place to take pictures, send them to an application for sketching, or find a building site on google maps and draw on vector file plan, or create diagrams for the project. iPad provides completely new possibilities of spontaneous approach to the design. Despite the existence of apps allowing to create and render 3D objects, it is the mobile spontaneous techniques I consider most valuable. 
 (Text written in iA Writer .) 
 Szybko po oficjalnej prezentacji iPada, która odbyła się w lutym 2010, w internecie zaczęło pojawiać się wiele komentarzy na temat tego, że iPad będzie urządzeniem służącym wyłącznie do konsumowania treści, nie będzie narzędziem nadającym się do produktywnej pracy. Mimo, że podczas swojego keynote Steve Jobs zaprezentował zestaw aplikacji iWork (odpowiednik Micorsoft Office) w wersji dostosowanej dla iPada. 
 Jako zdeklarowany gadżeciarz kupiłem iPada szybko po oficjalnej premierze w USA. Choć na co dzień pracuję nad projektami na laptopie, pragnąłem chociaż część procesu projektowego wykonać używając iPada. Szczególnie początkowe fazy projektowania takie jak szkicowanie, program funkcjonalny, kolaże, diagramy, itd. Pracując w domu i mając do wyboru iPada lub komputer do pracy jakim od trzech lat jest mój Macbook Pro, zawsze wybierałem komputer, dlatego, że specyfiką pracy są wysokie wymagania sprzętowe.  Jednak zacząłem naprawdę doceniać moc iPada od dwóch miesięcy, kiedy spędzam około 32 godzin tygodniowo w podróży (SIC!). Czytając wcześniej zgromadzone artykuły dotyczące zagadnienia projektu dyplomowego (Instapaper), pisząc notatki do tezy dyplomowej (Pages), szkicując (Sketchbook Pro). Trzy dni temu umarł mój główny komputer. To spowodowało, że iPad stał się od tej pory moim jedynym narzędziem projektowym. Scenariusz mojej pracy wygląda następująco: Wszystkie pliki do projektu dyplomowego zachowane miałem na Dropbox’ie, więc wektorowe pliki SVG mogłem bezpośrednio importować do aplikacji iDraw. W tej aplikacji mogę swobodnie zmieniać istniejacy rzut budynku a takze dorysować i zwymiarować nowe elementy, następnie zapisać w formie PDF i wydrukować na konsulatacje z promotorem w dowolnym rozmiarze. 
 Największą zaletą iPada jest spontaniczność pracy. Ipada można zabrać wszędzie ze sobą. Wychodząc do miasta z iPadem można zrobić zdjęcia inspirującego miejsca, wysłać je do aplikacji do szkicowania, znaleźć  działkę na google maps i wykreślić na jej podstawie wektorowy plik planu zagospodarowania, czy tworzyć diagramy do projektu. iPad daje zupełnie nowe możliwości spontanicznego podejścia do projektowania i pomimo istnienia aplikacji pozwalających tworzyć i renderować obiekty 3D, to właśnie te mobilne techniki uważam za najbardziej cenne. 
 (Tekst napisany w aplikacji IA Writer )

Soon after the official presentation of the iPad, which took place in February 2010, a lot of Internet comments started to appear about iPad being a device to be used only to consume content, and will not be a tool suitable for productive work, however during his keynote speech, Steve Jobs announced launching iWork (Apple’s equivalent to Micorsoft Office) for iPad.

As declared tech-geek I bought my iPad soon after the official release in the U.S. Usually for every day work on projects I use laptop, but since I bought my iPad I wanted to do even part of the design using it. In particular, the initial design phase, such as sketching, functional program, collages, diagrams, etc. While working at home and having to choose iPad over computer to work with, most of the time computer were chosen. Because the specific of our practice demands always most powerful hardware possible. But I began to really appreciate the power of iPad since I started traveling about 32 hours a week. Articles collected for offline reading in Instapaper, writing notes for the thesis statement in Pages, sketching in Sketchbook Pro. Three days ago my main computer died. Since then iPad has become my only design tool. The scenario of my work follows: All files for the diploma project I store in Dropbox, so it was possible to import vector SVG files directly to iDraw application. In this App one can easily change the projection of an existing building as well as draw and manipulate new items, then save it as a PDF and print out in any size.

iPads biggest advantage is the spontaneity of the use. iPad can be taken anywhere. Going to town with the iPad one can be an find inspiring place to take pictures, send them to an application for sketching, or find a building site on google maps and draw on vector file plan, or create diagrams for the project. iPad provides completely new possibilities of spontaneous approach to the design. Despite the existence of apps allowing to create and render 3D objects, it is the mobile spontaneous techniques I consider most valuable.

(Text written in iA Writer.)

Szybko po oficjalnej prezentacji iPada, która odbyła się w lutym 2010, w internecie zaczęło pojawiać się wiele komentarzy na temat tego, że iPad będzie urządzeniem służącym wyłącznie do konsumowania treści, nie będzie narzędziem nadającym się do produktywnej pracy. Mimo, że podczas swojego keynote Steve Jobs zaprezentował zestaw aplikacji iWork (odpowiednik Micorsoft Office) w wersji dostosowanej dla iPada.

Jako zdeklarowany gadżeciarz kupiłem iPada szybko po oficjalnej premierze w USA. Choć na co dzień pracuję nad projektami na laptopie, pragnąłem chociaż część procesu projektowego wykonać używając iPada. Szczególnie początkowe fazy projektowania takie jak szkicowanie, program funkcjonalny, kolaże, diagramy, itd. Pracując w domu i mając do wyboru iPada lub komputer do pracy jakim od trzech lat jest mój Macbook Pro, zawsze wybierałem komputer, dlatego, że specyfiką pracy są wysokie wymagania sprzętowe.  Jednak zacząłem naprawdę doceniać moc iPada od dwóch miesięcy, kiedy spędzam około 32 godzin tygodniowo w podróży (SIC!). Czytając wcześniej zgromadzone artykuły dotyczące zagadnienia projektu dyplomowego (Instapaper), pisząc notatki do tezy dyplomowej (Pages), szkicując (Sketchbook Pro). Trzy dni temu umarł mój główny komputer. To spowodowało, że iPad stał się od tej pory moim jedynym narzędziem projektowym. Scenariusz mojej pracy wygląda następująco: Wszystkie pliki do projektu dyplomowego zachowane miałem na Dropbox’ie, więc wektorowe pliki SVG mogłem bezpośrednio importować do aplikacji iDraw. W tej aplikacji mogę swobodnie zmieniać istniejacy rzut budynku a takze dorysować i zwymiarować nowe elementy, następnie zapisać w formie PDF i wydrukować na konsulatacje z promotorem w dowolnym rozmiarze.

Największą zaletą iPada jest spontaniczność pracy. Ipada można zabrać wszędzie ze sobą. Wychodząc do miasta z iPadem można zrobić zdjęcia inspirującego miejsca, wysłać je do aplikacji do szkicowania, znaleźć  działkę na google maps i wykreślić na jej podstawie wektorowy plik planu zagospodarowania, czy tworzyć diagramy do projektu. iPad daje zupełnie nowe możliwości spontanicznego podejścia do projektowania i pomimo istnienia aplikacji pozwalających tworzyć i renderować obiekty 3D, to właśnie te mobilne techniki uważam za najbardziej cenne.

(Tekst napisany w aplikacji IA Writer )