Portal projektowanieparametryczne.pl with Laboratory Scanning and 3D Modelling (Faculty of Architecture - University of Technology) offers a workshop on parametric design and fabrication. Seminars are planned for four weekends: April 16/17, 7 / 8 May 21/22 May and 4 / 5 June (a total of 48 hours of classes).  
 Portal projektowanieparametryczne.pl wraz z Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D (Wydział Architektury – Politechnika Wrocławska) zaprasza na warsztaty z projektowania parametrycznego i fabrykacji. Odbędą się one w cztery weekendy :  16/17 kwietnia, 7/8 maja, 21/22 maja i 4/5 czerwca (w sumie 48 godzin zajęć).  
 Warsztaty skierowane są głównie do  architektów i designerów  pracujących w biurach architektonicznych, zajmujących się nowoczesną architekturą i designem, lub eksperymentujących na własną rękę. W warsztatach przewidziana jest także niewielka liczba miejsc dla  studentów  (po obniżonej cenie). 
 Koszt warsztatów oraz liczba miejsc : ze względu na jakość, przewiduje się niewielką grupę zajęciową (12 osób). Pełna cena warsztatów, wraz z materiałami dydaktycznymi oraz kosztami produkcji prototypów wynosi  1600PLN  (brutto). Dla studentów przewidywana jest obniżona kwota za miejsce ( 800PLN ), lecz liczba miejsc to maksymalnie 25% wielkości grupy. 
 Warsztaty objęte są patronatem polskiego oddziału firmy  Bentley , producenta oprogramowania Generative Components  oraz patronatem medialnym portalu  sztuka-architektury.pl . 
 Po wyczerpaniu planowanej ilości miejsc, rozważamy zorganizowanie dodatkowych warsztatów w innych terminach (14/15.V , 28/29.V, 11/12.VI oraz 25/26.VI) – w zależności o ilości otrzymanych zgłoszeń. 
 Pytania prosimy kierować na adres info (at) projektowanieparametryczne.pl 
 Do zobaczenia we Wrocławiu !

Portal projektowanieparametryczne.pl with Laboratory Scanning and 3D Modelling (Faculty of Architecture - University of Technology) offers a workshop on parametric design and fabrication. Seminars are planned for four weekends: April 16/17, 7 / 8 May 21/22 May and 4 / 5 June (a total of 48 hours of classes). 

Portal projektowanieparametryczne.pl wraz z Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D (Wydział Architektury – Politechnika Wrocławska) zaprasza na warsztaty z projektowania parametrycznego i fabrykacji. Odbędą się one w cztery weekendy : 16/17 kwietnia, 7/8 maja, 21/22 maja i 4/5 czerwca (w sumie 48 godzin zajęć).

Warsztaty skierowane są głównie do architektów i designerów pracujących w biurach architektonicznych, zajmujących się nowoczesną architekturą i designem, lub eksperymentujących na własną rękę. W warsztatach przewidziana jest także niewielka liczba miejsc dla studentów (po obniżonej cenie).

Koszt warsztatów oraz liczba miejsc : ze względu na jakość, przewiduje się niewielką grupę zajęciową (12 osób). Pełna cena warsztatów, wraz z materiałami dydaktycznymi oraz kosztami produkcji prototypów wynosi 1600PLN (brutto). Dla studentów przewidywana jest obniżona kwota za miejsce (800PLN), lecz liczba miejsc to maksymalnie 25% wielkości grupy.

Warsztaty objęte są patronatem polskiego oddziału firmy Bentley, producenta oprogramowaniaGenerative Components oraz patronatem medialnym portalu sztuka-architektury.pl.

Po wyczerpaniu planowanej ilości miejsc, rozważamy zorganizowanie dodatkowych warsztatów w innych terminach (14/15.V , 28/29.V, 11/12.VI oraz 25/26.VI) – w zależności o ilości otrzymanych zgłoszeń.

Pytania prosimy kierować na adres info (at) projektowanieparametryczne.pl

Do zobaczenia we Wrocławiu !