I recently had some time to get started with Processing. This is my first sketch. Animation is real-time. Idea is based on Jose Sanchez tutorials.

  • Library used: Minim, tixiclibs
  • Music by: Shapes & Forms (Diego Hostettler & Dave Ellesmere)
  • Audio track: Fractal

Ostatnio miałem trochę wolnego czasu żeby zacząć bawić się w Processing’u. Jest lepszym narzędziem niż Maya pod względem programowania interakcji.
To mój pierwszy sketch zaprogramowany w Processing’u.