I found writing scripts to design is not spontaneous workflow at all. I always wanted to have a sense that creation of architecture is like playing a musical instrument.In this experiment I used Voronoi Python script. Form movement is controled by sound frequency.

W pisaniu skryptów do projektowania najbardziej nie lubię tego, że to wcale nie jest spontaniczne. Zupełnie nie wychodzi mi też gdy jestem pijany. Zawsze chciałem mieć to poczucie, że tworzenia architektury to jak gra na instrumencie muzycznym.