Grupą projektową, eksperymentującą z nadmuchiwanymi strukturami była Haus-Rucker-CoGroup. Była to wiedeńska grupa założona w 1967 roku przez Lauridsa Ortnera, Güntera Zampa Kelpa i Klausa Pinttera. Później dołączył do nich Manfred Ortner. Badali oni performantywny potencjał architektury poprzez instalacje i happeningi z wykorzystaniem struktur pneumatycznych lub urządzeń protetycznych zmieniających postrzeganie przestrzeni. Haus-Rucker-CO z jednej strony eksplorowali potencjał architektury jako formy krytyki, a z drugiej możliwości tworzenia projektów technicznie pośredniczących miedzy eksperymentalnym środowiskiem a utopijnym miastem. Swoje pomysły na grę w którą angażowali obywateli brali od Sytuacjonistów. Haus-Rucker-Co tworzyli instalacje gdzie widzowie stawali się aktorami i mogli mieć wpływ na to co się dzieje zamiast tylko biernie obserwować. Te  instalacje były zazwyczaj wykonane z pneumatycznych struktur Przykładem jest Oase No.7 (z 1972 roku), stworzona na potrzeby Documenta 5 z Kassel w Niemczech. Nadmuchana struktura wyłaniała się z fasady istniejącego budynku, tworząc nową wartość przestrzeni.

Oase No. 7, Fridericianum, documenta 5, Kassel 1972