fluxcontainers:

Jan Kozerski / HYDRIA / dokumentacja instalacji

sound/video installation made by my friend John Kozerski.