Diploma project progress After establishing the   basic ideas ,   it’s time for   tedious   mechanical   work   involving the   modeling   of the existing building. 
 Progres projektu dyplomowego.  Po konultacji z profesorem Kadłuczką:  Usystematyzowanie projektu poprzez przypisanie konkretnych znaczeń,funkcji. Zmienię nazwę projektu na architecture Hub, space Hub, social Hub. Stara forma służyć będzie jako mediów do przekazywania informacji o istniejącym obiekcie nowa forma która powstanie przy obiekcie będzie służyła jako Hub do odbierania i formacji. Coś na zasadzie Input/output. Ważnym elementem będzie forma łącząca oba huby. Forma przejściowa. Moim założeniem jest udowodnienie ze poszczególne typy muzyki brzmią najlepiej w określonym typie pomieszczeń. Moim celem jest stworzenie zmiennego środowiska które może zaadaptować sie do typu wydarzenia aktualnie odbywającego sie w projektowanym obiekcie. 
  Gradacja wrażeń, 
 widoczny podział stare-nowe w formie i funkcji, 
 kondygnacja -1 techniczna.

Diploma project progress
After establishing the basic ideas, it’s time for tedious mechanical work involvingthe modeling of the existing building.

Progres projektu dyplomowego.
Po konultacji z profesorem Kadłuczką:
Usystematyzowanie projektu poprzez przypisanie konkretnych znaczeń,funkcji. Zmienię nazwę projektu na architecture Hub, space Hub, social Hub. Stara forma służyć będzie jako mediów do przekazywania informacji o istniejącym obiekcie nowa forma która powstanie przy obiekcie będzie służyła jako Hub do odbierania i formacji. Coś na zasadzie Input/output. Ważnym elementem będzie forma łącząca oba huby. Forma przejściowa. Moim założeniem jest udowodnienie ze poszczególne typy muzyki brzmią najlepiej w określonym typie pomieszczeń. Moim celem jest stworzenie zmiennego środowiska które może zaadaptować sie do typu wydarzenia aktualnie odbywającego sie w projektowanym obiekcie.

 • Gradacja wrażeń,
 • widoczny podział stare-nowe w formie i funkcji,
 • kondygnacja -1 techniczna.