Recently I thought some on methods of teaching in Polish schools of architecture. I studied on two of them and on each one the approach for teaching of architectural design is completely different. I talked about this with several students from other universities abroad. They were amazed that the majority of Polish universities still have not put the emphasis on learning new digital design techniques, such as Processing or Grasshopper. I do not want to expose still, how odd and non-progresive polish architectural pedagody is, or intend to offend or put bad words on Polish School Of Architecture (if it exists). New global architecture movemnt is taking place. Esspecially many young students are affected with these ideas. The threat may stem from the fact that the world-famous universities, young students are under the influence of the great architects. This can be seen in students works flowing out from the places like the Sci-Arc or Die Angewandte Vienna. I think it is very important to work on one behalf and exercise one own style. The fact that the university does not provide the learning of modern techniques can be used to advantage, because you can get the experience, knowledge and freedom in making one design decisions and selection of design tools in return. Kas Oosterhuis wrote a very good article on the changes in pedagogy.

Ostatnio myślałem nad metodami nauczania na polskich uczelniach architektonicznych. Studiowałem na dwóch i na każdej z nich podejście do nauczania projektowania architektonicznego jest zupełnie inne. Rozmawiałem też na ten temat z kilkoma studentami z innych uczelni zagranicznych. Byli zdumieni, że na większości polskich uczelni wciąż nie kładzie się nacisku na naukę nowych cyfrowych technik projektowania, takich jak Processing czy Grasshopper. Z drugiej strony nie mam zamiaru źle mówić o Polskiej szkole architektury (o ile jeszcze taka istnieje). Obecnie coraz więcej studentów zostaje zarażonych tymi ideami. Zagrożenie może wynikać z tego, że na znanych światowych uczelniach młodzi studenci są pod wpływem wielkich architektów. Widać to pracach wypływających z takich miejsc jak Sci-Arc czy Die Angewandte we Wiedniu. Dlatego uważam, że bardzo ważna jest praca na swój rachunek i ćwiczenie swojego stylu. To, że uczelnia nie zapewnia nauki współczesnych technik może służyć na korzyść, bo w zamian dostaję doświadczenie, wiedzę i wolność w podejmowaniu własnych decyzji projektowych i doboru narzędzi projektowych. Kas Oosterhuis napisał bardzo dobry artykuł na temat zmian w sposobie nauczania.

Experimenting with Architectural Design, advances in technology and changes in pedagogy